ENGLISH POLSKI
logo TaalSelect girl
learning girl

De trainers richten zich op specifieke gebieden zoals:

  1. het schrijven van zakenbrieven
  2. het geven van presentaties
  3. het aanleren en onderhouden van de vier taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken
  4. grammatica
  5. het verlenen van assistentie bij taalproblemen zowel over de telefoon als met de fax
  6. daarnaast behoort het opleiden tot het Staatsexamen Nederlands Als Tweede Taal tot de mogelijkheden (nt2 deel 1 en 2)

"Language gives you the power to communicate"